Data on mineral reserves

Coal

Raspadskaya (Novokuznetsk site) JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
Mine As of 31 December 2020
Alardinskaya 79,813
Yesaulskaya 21,443
Erunakovskaya-8 110,672
Osinnikovskaya 71,144
Uskovskaya 182,015
Total 465,088
Raspadskaya (Mezhdurechensk site) JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
Mine As of 31 December 2020
Raspadskaya 905,913
Raspadskaya Koksovaya 203,786
MUK-96 113,058
Razrez Raspadskiy (open-pit) 100,428
Koksovaya GRR (open-pit) 22,930
Total 1,346,115
Raspadskaya (Mezhegeyugol site) JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
Mine As of 31 December 2020
Mezhegeyugol 85,739

Iron ore

EVRAZ ZSMK mining operations JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
Mine As of 31 December 2020 Fe, % S, %
Kaz 2,403
Tashtagol 59,564
Sheregesh 80,001
Total 141,968 31.90 1.39
Kachkanarsky GOK (EVRAZ KGOK) JORC equivalent coal proved and probable reserves, kt
Mine As of 31 December 2020 Fe, % V2O5 %
Gusevogorskoe 2,990,494
Kachkanar Proper (Sobstvenno-Kachkanarskoye) 6,743,199
Total 9,733,693 15.9 0.13